Monthly Archives: sierpień 2020

Przemyślenia na temat literatury kucharskiej

Pierwszy w tej serii tekst chciałbym poświęcić nakreśleniu kontekstu dla całości i najlepiej zacząć od nazwy serii. H+ to symbol, którym posługują się zwolennicy ideologii transhumanizmu. Tego złego transhumaniuzmu, który wszystkim kojarzy się jak najgorzej z niezrozumiałych dla mnie (i często też – dla nich) względów. Istnieje spora szansa, że z tą ideologią spotkaliście się […]